Shibusawa Godown

Location

Completion

1-11 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan

1995